Klubmestre

19931993 Egon Mogensen og Hans Hørning

Egon Mogensen og Hans Hørning

1994

Oluf Eskildsen og Hans Urbak

1995

Jørn Madsen og Svend Erik Helbo
1996
Edgard Aagaard og Hans Urbak

1997

Egon og Anna Mogensen

1998

Ivan Mortensen og Martin Schnoor

1999

Edgard Aagaard og Thorkild Pilgaard

2000

Merete Røberg og Inge Jeppesen

2001

Ole og Benthe Vibe samt Jens Leth